Sprawa sądowa

Podwyższenie alimentów na dzieci – w jakich sytuacjach można się ubiegać? Kiedy zwrócić się o pomoc do adwokata?

Ustalenie wysokości alimentów na dzieci nie jest prostym zadaniem, sąd musi wziąć pod uwagę wiele różnych czynników. Czasami okazuje się też, że ilość przyznanych środków finansowych okazuje się być niewystarczająca. Czy wtedy można wnioskować o ich podwyższenie? Co trzeba zrobić, aby to uzyskać? Podpowiadamy.

Sprawy o alimenty

Adwokat rodzinny (www.adwokatrodzinny.wroclaw.pl) poprowadzi negocjacje w sprawie ustalenia wysokości alimentów, obecnie wielu rodziców korzysta z pomocy specjalistów, ponieważ proces sądowy jest nie lada wyzwaniem dla samotnej matki czy ojca.

Na początku trzeba wiedzieć o tym, że obowiązek alimentacyjny obowiązuje do czasu, aż dziecko nie jest w stanie samodzielnie się utrzymywać. Przy czym nie oznacza to wcale, że wraz z osiągnięciem pełnoletności rodzic nie ma obowiązku łożyć na jego wychowanie. Jeśli podejmuje dalszą naukę (studiuje), rodzice nadal powinni go utrzymywać (wyjątkiem mogą być studia niestacjonarne, które pozwalają na podjęcie pracy w pełnym wymiarze godzin).

Aby otrzymać alimenty, należy złożyć wniosek w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania pozwanego lub dziecka. W przypadku, gdy powód, czyli dziecko, jest niepełnoletnie, pozew składa rodzic zajmujący się jego wychowaniem.

zobacz także:  Jak zostać weterynarzem?

A na jakiej podstawie środki te są zasądzane? Uwzględnia się zarówno potrzeby dziecka, jak i możliwości finansowe rodzica, który na alimenty będzie musiał łożyć. A czy ich raz ustalona wysokość może zostać zmieniona? Tak, chociaż nie w każdym przypadku.

Kiedy można ubiegać się o podwyższenie alimentów?

Ze względu na to, że wraz z wiekiem dziecka jego potrzeby się zmieniają, polskie prawodawstwo umożliwia ubieganie się o podwyższenie alimentów. Jest tak dlatego, ponieważ sąd zasądza wysokość środków na podstawie danych z okresu, gdy rozprawa jest przeprowadzana. A im dziecko jest starsze, tym wydatki związane z jego utrzymaniem, np. opłaceniem podręczników i akcesoriów do szkoły, jest wyższe.

A w jakich sytuacjach jest to uzasadnione? Tak jak już sygnalizowaliśmy, gdy w sposób naturalny zmieniają się potrzeby dziecka, aczkolwiek nie tylko. Powodem podwyższenia alimentów może być też choroba małoletniego lub zmiana stanu majątkowego pozwanego.

W jaki sposób sądy podchodzą do takich spraw? Porównują potrzeby dziecka wraz z zarobkowymi możliwościami zobowiązanego występujące w dniu orzeczenia alimentów i w dniu orzekania o ich podwyższenie.

Jak złożyć wniosek o podwyższenie alimentów?

Warto wiedzieć, że pełnoletnie dziecko może samodzielnie złożyć wniosek o podwyższenie alimentów w sytuacji, gdy nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać, np. studiuje lub z powodu choroby nie może podjąć pracy.

zobacz także:  Pokój młodzieżowy, na co zwracać uwagę urządzając pokój dla nastolatka?

Taki wniosek wnosi się do sądu rejowego właściwego dla miejsca zamieszkania pozwalanego lub osoby uprawnionej do otrzymywania środków. Trzeba pamiętać, że w pozwie, oprócz jego uzasadnienia, trzeba podać wartość przedmiotu sporu. Jak ją określić? W bardzo prosty sposób – jest to łączna kwota świadczeń za rok, o jaką wnioskujesz.

I tak jak w przypadku spraw o przyznanie alimentów, warto zastanowić się nad skorzystaniem z pomocy adwokata, który pomoże w przygotowaniu pozwu oraz będzie reprezentować swojego klienta w trakcie rozprawy sądowej.