Regulamin serwisu swiatmamy.pl – przeczytaj, zanim dodasz artykuł!

Korzystanie z serwisu swiatmamy.pl jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu. Jeśli chcesz publikować artykuły skontaktuj się z redakcją serwisu ([email protected]).

Warunki korzystania z serwisu:

1. Użytkownik w pełni ponosi odpowiedzialność prawną za publikowane w portalu swiatmamy.pl treści, oświadczając tym samym, że posiada do nich pełnię praw autorskich.
2. Grafiki dołączane do artykułów nie mogą łamać Ustawy o Prawach Autorskich.
3. Zabronione jest kopiowanie i przedruk artykułów opublikowanych w serwisie swiatmamy.pl. Złamanie tej zasady będzie traktowane jako wykroczenie i zgłaszane policji. Zgodnie z zapisem z art.116 „Ustawa Prawo autorskie i prawa pokrewne” z dnia 4 lutego 1994 roku.
4. Treść zamieszczana w serwisie swiatmamy.pl musi być unikalna, nie może być zamieszczana na innych stronach ani wcześniej, ani po dodaniu jej do serwisu swiatmamy.pl.
5. Artykuły zamieszczane w serwisie muszą być zgodne z polskim prawem, nie mogą również zawierać treści przeznaczonych dla dorosłych.
6. Wszystkie teksty są sprawdzane przed Aministratora. Jeśli tekst nie spełni chociaż jednego z wymogów zawartych w niniejszym regulaminie, Administrator może nie dopuścić artykułu do publikacji.
7. Administrator może odrzucić wpis bez podawania przyczyny.
8. Ograniczenie odpowiedzialności właściciela serwisu. Zapoznając się z treścią artykułów w serwisie swiatmamy.pl rozumiesz, że serwis ma charakter informacyjno-rozrywkowy, a zamieszczone w nim teksty zawierają wyłącznie treści o charakterze ogólnym, nie stanowią ani porady, ani instrukcji postępowania w określonych przypadkach. Właściciel serwisu swiatmamy.pl nie odpowiada za treść artykułów umieszczonych na serwisie w jakimkolwiek zakresie, a w szczególności za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną zastosowaniem, lub brakiem zastosowania się do nich. Treść artykułów wyraża poglądy ich autorów, a nie właściciela serwisu. Właściciel serwisu nie odpowiada za treść komentarzy pozostawionych pod artykułami przez osoby trzecie.

Wymogi, jakie muszą spełniać publikowane artykuły:
1. Minimalna długość artykułu: 2500 znaków bez spacji.
2. Artykuły poprawne gramatycznie, ortograficznie i stylistycznie.
3. Informacyjno-poradnikowy charakter tekstów, bez reklamy firm, usług, produktów, czy witryn internetowych.
4. Wymagana grafika w postaci ikony wpisu.
5. Tekst podzielony na akapity, sformatowany, miły dla oka.
6. Maksymalnie 1 link w treści, związany z tematem artykułu i odsyłający do strony zgodnej z prawem i z treścią nie przeznaczoną wyłącznie dla dorosłych.
7. W artykułach dopuszcza się lokowanie aktywnych linków, ale tylko w formie URL.
8. Tytuł artykułu poprawny gramatycznie, przyciągający uwagę Czytelnika, max. 80 znaków.